• ROŽNA DOLINA, CESTA XVII 4B, 1000 Ljubljana
  • 041/614-346

Delilniki in vodomeri so namenjeni temu, da lahko točno ugotovimo energijsko porabo bivalnega ali poslovnega prostora. Med kurilno sezono lahko natančno spremljamo delitev stroškov toplote, porabo hladne in tople vode pa merimo celo leto. Merilniki zbirajo podatke in jih pošiljajo v centralo, tako da lahko vse podatke odčitamo na daljavo, jih obdelamo in stroške razdelimo na posamezne stanovanjske ali poslovne enote. Meritve porabe spremljamo elektronsko in za ta namen ne hodimo v stanovanje, razen v primeru okvare sistema. Takšen sistem stanovalce spodbuja k varčnejši porabi vode in energije, stroški pa se pravično razdelijo.

Lastno energijsko porabo lahko brezplačno spremljate tudi na naši spletni strani v zavihku Uporabniški račun, potrebujete le uporabniško ime in geslo. Dostopate lahko do podatkov o porabi za pretekli mesec, v arhivu pa lahko vidite porabo za daljše časovno obdobje.

Glede delitve stroškov pa se lahko obrnete tudi na našega sodelavca, Damjana Velkavrha (031 678 991).

Kaj o delitvi in obračunu stroškov pravi zakonodaja, si lahko preberete v Pravilniku o načinU delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli, ki ga najdete na tej povezavi: http://www.energetika-portal.si/podrocja/energetika/delitev-stroskov-za- energijo/pravilnik-delilniki