• ROŽNA DOLINA, CESTA XVII 4B, 1000 Ljubljana
  • 041/614-346

Udarec strele ali električni udar sta nepričakovna dogodka, ki lahko povzročita znatno škodo ali popolnoma uničita nepremičnino, poleg tega pa lahko ogrozita življenja.

Meritve električnih inštalacij in strelovodov je priporočljivo izvesti ob novi gradnji ali prenovi objekta, da preverimo pravilnost izvedbe in preprečimo nevarnost električnega udara. Za večstanovanjske stavbe so meritve zakonsko obvezne – strelovod mora biti po zakonu izmerjen na 4 leta, električne inštalacije pa na 16 let.

V podjetju E.I.P. vam na novo izdelamo cel strelovod, izkopljemo ozemljitev (valjanec) z bagrom in vam po zaključeni montaži po potrebi pripravimo celotno poročilo. Izvajamo tudi meritve strelovodnih inštalacij in izdelavo poročil po namestitvi novih strelovodov in ozemljil, predelavi ali popravilu ter seveda po udaru strele.

Za vse meritve izdelamo poročilo po veljavnih predpisih in standardih, za vse storitve meritev pa imamo tudi državni certifikat o strokovni usposobljenosti.

Da ne bi na meritve pomislili šele takrat, ko je že prepozno, lahko kontaktirate našega sodelavca na 041/614-346 ali nam pošljete elektronsko pošto na info@eip.si